Najlepiej podczas oglądania, kliknij prawym przycskiem myszki
na zdjęciu i włącz "Go Full Screen".